Nederpasta wiki
Advertisement

Op een dag zat Tom tijdens de wiskundeles aandachtig naar de klok te kijken. Nog zes minuten voordat de bel ging. Toen hij weer op naar zijn sommen keek, viel hem iets op in zijn ooghoek. De tafel waar hij aan zat stond naast het raam, en hij keek naar buiten. In het gras zag hij iets liggen wat leek op een foto. Toen de bel ging, haastte hij zich naar buiten, zodat hij degene was die de foto opraapte. Toen hij hem eenmaal in zijn hand had, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Nooit eerder had hij zo’n mooie meid gezien. Ze droeg een jurk met daaronder rode schoenen, en haar hand vormde het vredesteken.

Zij was zo mooi dat Tom haar wilde ontmoeten, dus vroeg hij aan al zijn vrienden, klasgenoten, en uiteindelijk iedereen die hij tegen kwam of het meisje in de foto hem of haar bekend voorkwam. Niemand kon hem echter antwoord geven. Hij was ten einde raad.

Ook zijn zus had hij gevraagd of zij het meisje kende, maar ook hier volgde een ontkennend antwoord. Toen het uiteindelijk een uur of elf was, ging hij naar bed. De foto legde hij op zijn nachtkastje neer.

Midden in de nacht werd Tom wakker omdat er op zijn raam geklopt werd. Het getik hield aan en hij raakte er wat zenuwachtig van. Opeens hield het tikken op, om plaats te maken voor gegiechel. Door zijn gordijnen heen viel een schaduw op zijn raam; hij stond op, liep naar het raam, opende het. Hij zag niemand staan, maar omdat het gegiechel aanhield besloot hij uit het raam te klimmen om het te kunnen volgen. Toen hij uiteindelijk de bron bereikt had, was het gegiechel verstomd.

De volgende dag vroeg hij aan zijn buren of zij het meisje in de foto kenden. Ook zij wisten het niet, noch zijn moeder, aan wie hij het later op de dag vroeg.

’s Avonds plaatste hij de foto weer op zijn nachtkastje alvorens hij ging slapen.

Weer werd hij door getik op zijn raam wakker, en weer ging hij naar buiten, maar ditmaal nam hij de foto mee. Hij moest oversteken om het gegiechel te kunnen blijven volgen.

Tom schrok van de auto, die uit het niets leek aan te komen rijden. De chauffeur kon niet stoppen, en reed hem aan. Hij was op slag dood.

De chauffeur stapte uit de auto om Tom te helpen, maar hij zag snel in dat het te laat was. Terwijl hij een ambulance belde, zag hij plotseling een foto op straat liggen. Hij raapte hem op.

Het was een foto van een schattig meisje, dat drie vingers omhoog hield.

---

Oorspronkelijke titel: The Girl in the Photograph. Auteur onbekend. Vertaling: HearvenEräman.

Advertisement