Nederpasta wiki
Advertisement
Image

Ik hoorde er niet bij. Nooit. Wat ik ook probeerde. Ik deed als zij, zoals ik ze zag doen, zo hoorde het vast, dacht ik. Misschien deed ik iets fout, iets wat ik niet inzag, maar ze accepteerden me niet. Ik ben een zwakkeling, anders, vreemd. Raar. Een prooi voor de pestkoppen, een prooi voor de trutjes. Ooit wenste ik een wolf te zijn, maar ik ben niet sociaal genoeg. Ik ben geen wolf of een konijn. Ik ben een haas. Een haas die de wetten van de natuur zal breken, als ik zelf breek.

George gluurde naar het meisje wat verderop stond, ze liep met een gebogen rug en met flitsende ogen keek ze om zich heen. Toen er een grote jongen haar kant opliep schoot het meisje weg. Als een haas die van de jager wegschoot. Ze keek onder haar dikke pony naar de jongen voor haar, die duidelijk het woord 'boe' met zijn lippen vormde. George moest grinniken bij de bange reactie van het meisje en hoe ze weg vluchtte, de gang op. Mensen keken naar haar, ze werd er gek van. George was nooit een pestkop geweest, maar bij haar veranderde alles.

Ze was zo gemakkelijk, zo grappig. Het was alsof ze hier speciaal was om het pispaaltje te zijn, om dominant over te zijn.

Laat me met rust. Ga weg. Nu.

Ik haat die rotschool met die klotekinderen. Elke dag is een gevecht en een vlucht om mijn weg te zoeken in de drukte en tussen al de pestkoppen. Die het allemaal op mij hebben gemunt. In de klas ben ik veilig, daar behandelen ze me enkel als een toevallig aanwezig persoon. Dat dan nog liever. Vrienden, ik heb ze niet. Te bang om op mensen af te stappen. In mijn ogen zijn het allemaal monsters. Stuk voor stuk.

Hij volgde haar de schoolgang door en toen ze een klaslokaal wou binnengaan, wist hij dat hij vlug moest zijn. Hij rende naar haar toe en riep keihard 'Boe' in haar oor. Ze kromp in elkaar en schreeuwde tegen hem. Daarna stormde ze de klas in. George zag de andere kinderen van haar klas opkijken en hij glimlachte nArr ze. Mooi, hij had het gedaan. Dit was leuk. Echt leuk. Straks ging hij het weer doen, kijken wat ze dan deed.

(Ben er nog mee bezig, wat denken jullie?)

Advertisement